Dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị và đào tạo nghiệp vụ tại Trung Tâm Đào Tạo và Phát triển Sắc Ký (EDC-HCM)

Dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị và đào tạo nghiệp vụ tại Trung Tâm Đào Tạo và Phát triển Sắc Ký (EDC-HCM)

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN SẮC KÝ (EDC-HCM), do TS Diệp Ngọc Sương làm Giám đốc đại diện có bề dày và kinh nghiệm hoạt động từ năm 1997 trong lĩnh vực kiểm tra – bảo trì – hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm, đào tạo chuyên sâu, tư vấn hệ thống quản lý chất lượng. Với đội ngũ chuyên gia có nhiều kinh nghiệm cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, năng động và tận tụy, EDC-HCM là đơn vị đi đầu trong trong lĩnh vực kiểm nghiệm chất lượng, kiểm tra – bảo trì – hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm, đào tạo chuyên sâu, tư vấn hệ thống quản lý chất lượng. EDC-HCM đang thực hiện các dịch vụ gồm:

  • Đào tạo ngắn hạn cơ bản và chuyên sâu thuộc lĩnh vực PTN đặc biệt là lĩnh vực kiểm tra chất lượng.
  • Dịch vụ bảo trì – kiểm tra – hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo
    • Đáp ứng những yêu cầu về dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường theo quy định. ~
    • Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và sử dụng các quy trình hiệu chuẩn (SOP) đã được công nhận theo ISO/IEC 17025.
  • Cung cấp các chương trình thử nghiệm thành thạo lĩnh vực hóa học và vi sinh
  • Tư vấn đào tạo và xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phòng kiểm nghiệm theo ISO 17025.

Hiện nay các dịch vụ này của EDC sẽ lần lược được cung cấp tại nền tảng shopthinghiem.com, chúng tôi cam kết sự hợp tác 3 bên EDC – shopthinghiem.com – Khách hàng trên tinh thần đổi mới, và gia tăng giá trị dịch vụ mang đến khách hàng, bao gồm: