Hệ thống đào tạo trực tuyến eLearning 513

Hệ thống đào tạo trực tuyến eLearning 513

Hệ thống đào tạo trực tuyến eLearning 513

Hệ thống đào tạo trực tuyến đầu tiên dành riêng cho cá nhân/ tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Tính năng  mạnh mẽ, hiện đại được xây dựng trên nền tảng đào tạo đang được các công ty Fortune 500, các trường đại học lớn, các tổ chức đào tạo và doanh nhân trên toàn thế giới để tạo (và bán) các khóa học trực tuyến của họ.

Hệ thống đào tạo trực tuyến eLearning 513

________________________

MỤC TIÊU CỦA HỆ THỐNG

Hệ thống eLearning 513 được xây dựng nhằm mục đích giúp doanh nghiệp giải quyết được chi phí đào tạo nguồn lực, khắc phục hạn chế về thời gian, chi phí và nhân sự liên quan. Với eLearning 513, các cá nhân hay tổ chức đều có thể tự lập ra một trường học trực tuyến để tiếp nhận học viên, đào tạo và thu học phí hay cung cấp những bài thi, chứng chỉ như các cơ sở đào tạo khác. Đưa hệ thống eLearning 513 vào ứng dụng trong đào tạo nguồn lực là xu hướng phát triển bền vững của nhiều công ty, tập đoàn lớn trong quá trình hội nhập.

________________________

HỆ THỐNG NÀY PHÙ HỢP VỚI AI?

Đối tượng sử dụng hệ thống này là các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đang cần tô chức hoặc tiếp nhận các khóa học trực tuyến nhưng gặp khó khăn về rào cản chiến lược vận hành, công nghệ, tài chính, nguồn nhân lực phù hợp. Bao gồm:

  • Các trung tâm, cơ sở giáo dục
  • Các giảng viên/ giáo viên
  • Các đối tượng doanh nghiệp SME
  • Các cá nhân học viên, người lao động

________________________

CÁC CHỨC NĂNG CỦA GIẢNG VIÊN/ GIÁO VIÊN

Hệ thống eLearning 513 hỗ trợ giảng viên thực hiện các chức năng như quản lý chương trình đào tạo, tạo các bài thi, chấm bài như theo dõi tiến độ học tập của học viên.

Nhờ có các báo cáo, phân tích thông tin đầy đủ, cụ thể, giáo viên cũng có thể cải tiến phương thức và giáo trình dạy.

________________________

HỌC VIÊN TRONG HỆ THỐNG

Hệ thống eLearning 513 cho phép học viên theo dõi các sự kiện, tin tức và các thông tin liên quan đến các khóa học. Học viên có thể tham gia vào khóa học và thực hiện các bài kiểm tra, bài thi theo yêu cầu của giáo viên.

Trong quá trình học, học viên có thể dễ dàng trao đổi ý kiến với các học viên khác hoặc giáo viên phụ trách cũng như theo dõi tiến trình học tập của bản thân và kết quả mỗi khóa học.

________________________

Các tính năng chính

Khóa học trực tuyến ấn tượng

Dễ dàng tạo và bán các khóa học, cung cấp các bài thi, chứng nhận tham dự, quản lý người dùng, tải xuống báo cáo và nhiều hơn nữa! Bằng cách sử dụng eLearning 513, bạn có thể cập nhật và triển khai xu hướng đào tạo trực tuyến mới nhất để tạo ra trải nghiệm học tập mạnh mẽ.

 • Bán khóa học của bạn

  Đơn giản chỉ cần định giá các khóa học có sãn của bạn và xuất bản.

 • Lịch trình hóa

  Chương trình học được tự động cung cấp đến học viên theo lịch trình xác định trước.

 • Phần thưởng cho học viên tham dự khóa học

  Cung cấp chứng chỉ, điểm và huy hiệu để khuyến khích học viên.

 • Gia tăng tương tác

  Tương tác với học viên dựa trên hành động hành vi trong các khóa học của bạn.