HUSECO

HUSECO

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HUSECO cung cấp giải pháp cấp nước chuyên dụng cho các phòng thí nghiệm toàn diện phục vụ công tác nghiên cứu, kiểm tra chất lượng …

Công nghệ cốt lõi (Core Technology):

  • M.I.R Technology
  • High-Tech Porous Activated Carbon
  • MBR Deion
  • UV Radiation
  • Electrodeionization Technology

Hiển thị tất cả 5 kết quả