084 885 4404 shopthinghiem@gmail.com

Hãng sản xuất

HÃNG SẢN XUẤT

Shopthinghiem.com là đại diện thương mại của các hãng sản xuất thiết bị và vật tư thí nghiệm hàng đầu từ Đức, Mỹ, Nhật Bản và Châu Âu… như Mettler Toledo, Duran, STN, PAMAS, chromaPure, AND, Elma, Horiba, Hermle, labo4u, Kern, AHN, IKA