084 885 4404 shopthinghiem@gmail.com
ad-728x90
Dịch Vụ Đào Tạo – “Mang lại hiệu quả cao nhất cho Phòng thí nghiệm”

Đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ

Hiện nay, nhận thức và đòi hỏi của người tiêu dùng về chất lượng ngày một cao hơn. Muốn tồn tại, phát triển và thu hút khách hàng thì chất lượng phải đảm bảo. Một doanh nghiệp dù lớn mạnh nhưng nếu chất lượng sản phẩm không tốt cũng không thể phát triển được. Trong xu hướng quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, hoạt động của các phòng thí nghiệm đóng vai trò quan trọng. Việc đào tạo cho nhân viên của các phòng thí nghiệm được coi như một khoản đầu tư vào nguồn vốn nhân lực của tổ chức, là một trong những biện pháp tích cực để tăng uy tín, vị thế của doanh nghiệp và nâng cao khả năng cạnh tranh với các đối thủ.

Nắm bắt được vai trò quan trọng đó, trong nhiều năm qua chúng tôi đã kết hợp với nhiều đối tác uy tín, nhiều kinh nghiệm để tổ chức thành công các khóa đào tạo ngắn hạn cơ bản và chuyên sâu thuộc lĩnh vực PTN đặc biệt là lĩnh vực kiểm tra chất lượng. Với đội ngũ chuyên gia có bề dày kinh nghiệm trong các lĩnh vực phân tích, kiểm tra chất lượng, nghiên cứu phát triển phương pháp cùng với đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, tận tụy và chuyên nghiệp. Chúng tôi luôn cố gắng tổ chức các khóa đào tạo đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao, đa dạng và khắt khe của khách hàng, chuyển giao kỹ thuật cao trong phân tích kiểm nghiệm.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 • Giúp học viên nắm vững và làm chủ các phương pháp trong phân tích kỹ thuật
 • Nâng cao kiến thức chuyên môn, hiểu sâu về quản lý phòng thí nghiệm
 • Trang bị cho các tổ chức những kiến thức cơ bản và nâng cao về các hệ thống quản lý để từ đó có thể áp dụng vào trong hoạt động của các tổ chức.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Kinh nghiệm tổ chức hơn 43 chuyên đề về kỹ thuật phân tích, kỹ năng cơ bản và nâng cao cho kiểm nghiệm viên, các hệ thống quản lý

CÁC KHÓA CHUYÊN ĐỀ VỀ KỸ THUẬT PHÂN TÍCH

 • Kỹ thuật sắc ký lỏng (HPLC) – Ứng dụng một số kỹ thuật mới của HPLC trong phân tích thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và môi trường
 • Kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC/MS, LC/MS/MS). Ứng dụng vào phân tích thủy hải sản, thực phẩm, dược phẩm và môi trường
 • Kỹ thuật sắc ký Ion – Ứng dụng trong phân tích thực phẩm, thủy sản và môi trường
 • Kỹ thuật sắc ký khí ghép khối phổ (GC/MS) –Áp dụng trong định danh và định lượng
 • Kỹ thuật sắc ký khí (GC) với các đầu dò FID, ECD, NPD và MS. Ứng dụng trong phân tích thực phẩm, môi trường và thuốc BVTV
 • Kỹ thuật chuẩn bị mẫu trong phân tích bằng kỹ thuật sắc ký
 • Kỹ thuật quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS), Ứng dụng phân tích kim loại trong thực phẩm, dược phẩm, sản phẩm công nghiệp và môi trường
 • Kỹ thuật quang phổ hấp thu phân tích (UV-VIS) –Áp dụng trong phân tích dược phẩm, thực phẩm và môi trường
 • Kỹ thuật phân tích vi sinh trong nông sản, thực phẩm, thủy hải sản và nước chế biến thực phẩm
 • Kỹ thuật phân tích vi sinh trong nông sản, thực phẩm, thủy hải sản, nước và nước thải
 • Kỹ thuật ELISA – Ứng dụng trong kiểm tra chất lượng nông sản, thủy hải sản, thực phẩm chế biến
 • Hướng dẩn vận hành và quản lý hệ thống xử lý nước thải

CÁC KHÓA KỸ THUẬT PHÂN TÍCH THEO NHÓM SẢN PHẨM

 • Phân tích vi sinh trong thực phẩm, thủy sản
 • Phân tích vi sinh trong nước và nước thải
 • Phân tích vi sinh trong nông sản
 • Phân tích các thành phần chất lượng ngũ cốc, thực phẩm
 • Phân tích các thành phần chất lượng thức ăn chăn nuôi
 • Phân tích các chỉ tiêu hóa lý đánh giá chất lượng nước mặt và nước thải
 • Phân tích các chỉ tiêu hóa lý đánh giá chất lượng nước uống, nước chế biến thực phẩm và nước nuôi trồng thủy sản
 • Quan trắc và phân tích các chỉ tiêu hóa lý đánh giá chất lượng môi trường khí
 • Phân tích chất lượng phân bón và đất
 • Phân tích chất lượng nước chấm, gia vị
 • Phân tích chất lượng phụ gia thực phẩm
 • Phương pháp cảm quan thực phẩm
 • Kỹ thuật lấy mẫu quan trắc chất lượng môi trường (không khí xung quanh, khí thải tại nguồn, nước mặt, và nước thải)

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO CHO KIỂM NGHIỆM VIÊN

 • Quản lý và kỹ thuật an toàn phòng thí nghiệm hóa học và vi sinh
 • An toàn hóa chất trong kinh doanh, sản xuất và sử dụng trong phòng thí nghiệm
 • Tính độ không đảm bảo đo các phương pháp phân tích hóa học
 • Tính độ không đảm bảo đo trong hiệu chuẩn các thiết bị đo lường phòng thí nghiệm
 • Ứng dụng phương pháp thống kê vào việc đánh giá, xử lý số liệu và kiểm soát kết quả trong phân tích định lượng.
 • Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích vi sinh
 • Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học
 • Đảm bảo kết quả thử nghiệm lĩnh vực hóa học và vi sinh
 • Kiểm nghiệm viên phòng thí nghiệm
 • Kiểm tra và hiệu chuẩn các thiết bị đo lường phòng thí nghiệm
 • Bảo trì/hiệu chuẩn máy AAS, UV-VIS
 • Bảo trì/hiệu chuẩn máy HPLC, GC

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ

 • Quản lý và kỹ thuật an toàn phòng thí nghiệm hóa học và vi sinh
 • An toàn hóa chất trong kinh doanh, sản xuất và sử dụng trong phòng thí nghiệm
 • Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017– Nhận thức về các yêu cầu quản lý và kỹ thuật; Đào tạo đánh giá viên nội bộ
 • Tiêu chuẩn ISO/IEC 22000:2005 – Nhận thức về các yêu cầu quản lý và kỹ thuật; Đào tạo đánh giá viên nội bộ
 • Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015;  Đánh giá viên nội bộ

Bên cạnh các khóa đào tạo tổ chức thường xuyên tại Trung Tâm, để đáp ứng nhu cầu đào tạo đa dạng của khách hàng, chúng tôi còn thực hiện các khóa đào tạo theo yêu cầu khách hàng với nội dung được thiết kế riêng và tổ chức đào tạo tại cơ sở phòng thí nghiệm hoặc tại phòng thí nghiệm của khách hàng.