096 585 4942 shopthinghiem@gmail.com
ad-728x90

Máy sắc ký lỏng Waters Alliance e2695

Máy sắc ký lỏng Waters Alliance e2695
Model: Alliance e2695
Hãng sản xuất: Waters
Năm sản xuất: 2013
Cấu hình:

  • Alliance e2695 HPLC
  • 2489 UVD
  • Fraction Collector Ⅲ
  • PC system with Empower 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *